Telefoon: 06 20 49 15 87 Email: anna@annalogos.nlWat heeft meridiaantherapie te bieden?

Meridiaan- en kleurentherapie, kortweg meridiaantherapie, ondersteunt het lichaam bij de evenwichtige ordening van de levensenergie en biedt hulp bij het zelf herstellende vermogen in ziekte- en genezingsprocessen. Meridiaantherapie lijkt op acupunctuur. Toch is er een belangrijk verschil. Meridiaantherapie werkt via de huid en deze blijft ongeschonden. Uniek voor deze methode is dat de bereikte energiebalans tastbaar is in het bindweefsel én gehandhaafd blijft zolang de kleuren aanwezig zijn op de huid. Als het lichaam het toelaat wordt, nadat een evenwichtige energiebalans is bereikt, de aanwezigheid en het stromen van de levensenergie ondersteund door aandachtige (eigen)beweging en ademhaling, aanraking en toediening van warmte. Alle klassieke fysiotherapeutische handelingen kunnen op deze wijze worden ingezet. Omdat het lichaam in alle gevallen probeert te functioneren, komt het vaak voor dat met enkel een lokale behandeling de klacht zich verplaatst naar andere lichaamsdelen. Doordat meridiaantherapie het hele lichaam betrekt bij de behandeling wordt het lichaam zelf in staat gesteld de aandoening, ook op lokatie, te beïnvloeden. Dat voorkomt verplaatsing van de klacht.

Bij welke aandoeningen is behandeling geschikt?

Een evenwichtige energiestroom kan belemmerd worden door een stoorveld. Denk aan een trauma, operatie, zwelling, kneuzing of litteken, over- of onderspanning van spier- of bindweefsel. Ook het gebruik van drugs en alcohol kan een verstorend effect geven. En leeftijd kan een rol spelen. Ouderen hebben simpelweg een minder beweeglijk energielichaam dan kinderen. Een ‘duwtje’ in de goede richting brengt de energiestroom weer op gang.

In het algemeen zijn alle aandoeningen van het bewegingsapparaat te behandelen: bekken, benen en voeten, borst, buik, rug en schouders, armen en handen, nek en hoofd. Daarnaast kunnen storingen van inwendige organen, zenuwen, bloedvaten, klieren, zintuigen, huid- en geslachtsorganen, onverklaarbare pijn en vermoeidheid, postoperatieve stress, posttraumatische klachten en littekens met meridiaantherapie beïnvloed worden.

Littekens krijgen bijzondere aandacht omdat ze zich aan de oppervlakte van het lichaam in het meest toegankelijke stroomgebied van de meridianen bevinden.

Hoe werkt meridiaantherapie?

Als het lichaam verstoringen van de energiestroom niet kan herstellen ontstaan aandoeningen. Voor de geoefende therapeut is de verstoring tastbaar aan de oppervlakte van het lichaam: de spanning in de huid en de onderhuid van met name de rug. Door de mate van plooien en verschuiven van de huid en onderhuid te tasten in de diverse reflexzones op de rug is met grote precisie vast te stellen welke verstoring op welke plaats in de energiehuishouding aanwezig is en welke organen en meridianen daarbij betrokken zijn. Er ontstaat een individueel beeld van de aandoening. De tastresultaten zijn in alle gevallen doorslaggevend voor de behandelkeuze. Het lichaam geeft onmiddelijk aan of en hoe een spanningsevenwicht te bereiken is.

De kleuren, stukjes natuurzijde geverfd met plantaardige kleuren, worden op specifieke punten van de betrokken meridianen op de huid aangebracht. Na het bereiken van het spanningsevenwicht blijven ze gedurende een etmaal met een pleistertje bevestigd. In deze tijd kan de meridiaan zich voeden aan de geordende energiedoorstroming in het hele lichaam. Bij elke behandeling ontvangt het lichaam een herinnering aan het evenwichtige stromen van de levensenergie. De werking van meridiaantherapie is toe te schrijven aan de directe invloed van kleur op de fysiologische processen. Door het beïnvloeden van de meridianen op specifieke punten verandert de energiehuishouding meteen.

Welke invloed heeft kleur?

Ook als kleur niet zichtbaar is reageert het lichaam meteen. Elke meridiaan, en het daaraan gekoppelde orgaan, reageert op bepaalde kleuren en op andere kleuren niet of minder sterk. De meridiaantherapeut test welke kleur op welke plaats nodig is om energetische overvloed af te leiden en tekorten aan te vullen. Daarmee is het hernieuwde spanningsevenwicht te bereiken. Uit klinisch onderzoek is gebleken dat plantenkleuren op natuurzijde de meest gunstige werking hebben.

Hoe lang en hoe vaak is behandeling nodig?

Zodra het lichaam de evenwichtige ordening zelf kan handhaven, en ook na verstoringen herstel plaatsvindt, is de behandeling voltooid. Te rekenen is op een behandelduur van minimaal vier tot zes weken. Het aantal behandelingen varieert van twee keer per week tot een keer per maand. Een gemiddeld aantal bij niet-chronische aandoeningen ligt rond de zes tot acht behandelingen. Soms is, om het lichaam langere tijd te ondersteunen bij het zelf herstellend vermogen, met langere tussenpozen een ‘onderhoudsbehandeling’ nodig.

Het toetsen van geneesmiddelen

Het is mogelijk andere invloeden te testen op het spanningsevenwicht. Het testen van medicijnen voor bepaalde organen bijvoorbeeld. Dat gebeurt altijd in overleg met de therapeut of arts die het middel voorschrijft. Informeer naar de mogelijkheden.

Als u twijfelt of behandeling voor u geschikt is neem gerust contact op voor meer informatie. Voor professionals is hier een lijst te vinden met indicaties.

Powered by: Grav

© 2016 Anna Logos