MERIDIAANTHERAPIE
M 06 20 49 15 87
anna@annalogos.nlTarieven, betaling, vergoeding, bankgegevens, Kvk


Tarieven per 1 januari 2019

€ 47,- Per consult / behandeling. Een zitting duurt 30 tot 40 minuten.
€ 29,- Een zitting duurt tot 20 minuten.
€ 65,- 1e zitting en per verlengd consult / behandeling. Een zitting duurt 40 tot 50 minuten.
€ 16,- Toeslag huisbezoek (plus reiskosten buiten Nijmegen)
€ 15,- Rapportage per 10 minuten. Het tarief voor mondelinge of schriftelijke rapportage wordt berekend naar bestede tijd.
Dagprijs: Gelée Royale & andere natuurgeneeskundige middelen.
€ 10,- Borg therapiedoosje en pincet

Bovenstaande tarieven zijn vrijgesteld van Btw en onder voorbehoud van wijzigingen.


Betaling

U ontvangt zelf de factuur per e-mail en betaalt deze binnen twee weken. Voor uw behandeling is tijd en ruimte gereserveerd. Mocht u verhinderd zijn laat het tijdig weten. Afspraken die, om welke reden dan ook, tenminste 24 uur (per 1 maart 2018, voorheen 48 uur) voor aanvang zijn geannuleerd worden niet in rekening gebracht. De betalingsvoorwaarden van Medicas zijn van toepassing.

Vergoeding

Vrijwel alle zorgverzekeraars vergoeden meridiaantherapie zonder eigen risico geheel of gedeeltelijk uit de aanvullende verzekering voor complementaire zorg, reflexzônetherapie en natuurgeneeskundige behandeling. Op uw verzoek vermeldt de factuur uw verzekeringsnummer of uw geboortedatum, zodat u herkenbaar bent in de administratie van de zorgverzekeraar.
Uw zorgverzekeraar geeft u informatie over het bedrag van de vergoeding. Vooraf raadplegen voorkomt verrassingen achteraf. Wanneer u contact opneemt met uw zorgverzekeraar vermeldt dan de

AGB-code zorgverlener BFSA VAN BAKEL 90.102619
AGB-code Praktijk Anna Logos 90.062053

De vergoeding vindt plaats op basis van erkenning van de kwalificaties van de therapeut en de door de therapeut gehanteerde kwaliteitszorg. Beiden zijn te toetsen door de beroepsvereniging. Mevrouw B.F.S.A. van Bakel voldoet als meridiaantherapeut met vooropleiding fysiotherapie aan alle eisen voor de kwaliteitsregistratie van de door zorgverzekeraars erkende beroepsvereniging NWP voor natuurgeneeskundig werkende professionals. Registernummer NWP 1724.


Bankgegevens

Ten name van B.F.S.A. van Bakel te Nijmegen

IBAN: NL78 ASNB 0950 0488 95

BIC: ASNB NL21

Kvk

09 19 14 46


Powered by: Grav
This site was last updated on
 2019, August 7
All text & images © 2016-2019 Anna Logos