MERIDIAANTHERAPIE
M 06 20 49 15 87
anna@annalogos.nl


Vergoeding, Tarieven, Betaling, Bankgegevens, Kvk


Vergoeding

Zorgverzekeraars, onder meer VGZ en CZ, vergoeden meridiaantherapie zonder eigen risico geheel of gedeeltelijk uit de aanvullende verzekering voor complementaire zorg, reflexzônetherapie en natuurgeneeskundige behandeling.
Uw zorgverzekeraar geeft u informatie over het bedrag van de vergoeding. Vooraf raadplegen voorkomt verrassingen achteraf. Wanneer u contact opneemt met uw zorgverzekeraar vermeldt dan de

AGB-code zorgverlener BFSA VAN BAKEL 90.102619
AGB-code Praktijk Anna Logos 90.062053

Tarieven per 1 januari 2019

€ 47,- Per consult / behandeling. Een zitting duurt 30 tot 40 minuten.
€ 29,- Een zitting duurt tot 20 minuten.
€ 65,- 1e zitting en per verlengd consult / behandeling. Een zitting duurt 40 tot 50 minuten.
€ 16,- Toeslag huisbezoek (plus reiskosten buiten Nijmegen)
€ 15,- Rapportage per 10 minuten. Het tarief voor mondelinge of schriftelijke rapportage wordt berekend naar bestede tijd.
Dagprijs: Gelée Royale & andere natuurgeneeskundige middelen.
€ 10,- Borg therapiedoosje en pincet

Bovenstaande tarieven zijn vrijgesteld van Btw en onder voorbehoud van wijzigingen.


Betaling

U ontvangt zelf de factuur per e-mail en betaalt deze binnen twee weken. U kunt de factuur doorsturen naar uw verzekeraar. Op uw verzoek vermeldt de factuur uw verzekeringsnummer of uw geboortedatum, zodat u herkenbaar bent in de administratie van de zorgverzekeraar.
Voor uw behandeling is tijd en ruimte gereserveerd. Mocht u verhinderd zijn laat het tijdig weten. Afspraken die, om welke reden dan ook, tenminste 24 uur voor aanvang zijn geannuleerd worden niet in rekening gebracht. Het no-show tarief bedraagt € 29,- plus eventuele kosten van de reservering van behandelruimte of vervoersmiddel.


Bankgegevens

Ten name van B.F.S.A. van Bakel te Nijmegen

IBAN: NL78 ASNB 0950 0488 95

BIC: ASNB NL21

Kvk

09 19 14 46


Powered by: Grav
This site was last updated on
 2019, Oct 16
All text & images © 2016-2019 Anna Logos