MERIDIAANTHERAPIE
M 06 20 49 15 87
anna@annalogos.nl


Vergoeding, Tarieven, Betaling, Bankgegevens, Kvk


Vergoeding

Zorgverzekeraars vergoeden de door mij gegeven behandelingen zonder eigen risico geheel of gedeeltelijk uit de aanvullende verzekering voor complementaire zorg of 'alternatieve behandelwijzen'. De behandelingen zijn natuurgeneeskundig. Dat komt omdat ik de opleiding fysiotherapie heb afgerond en me daarna heb gespecialiseerd in de meridiaan- en reflexzônetherapie, én lid ben van de beroepsorganisatie NWP.

Raadplegen zorgverzekeraar

Uw zorgverzekeraar geeft u informatie over het bedrag van de vergoeding. Vooraf raadplegen voorkomt verrassingen achteraf. Wanneer u contact opneemt met uw zorgverzekeraar vermeld dan de onderstaande AGB codes. Met deze codes kan de verzekeraar geldige licenties verifiëren.
AGB-code zorgverlener BFSA VAN BAKEL 90.102619
AGB-code Praktijk Anna Logos 90.062053

Tarieven

€ 47,- Consult / behandeling. De zitting duurt 30 tot 40 minuten.
€ 29,- De zitting duurt tot 20 minuten.
€ 15,- Consult op afstand tot 10 minuten per telefoon of videoverbinding.
€ 65,- 1e zitting en per verlengd consult / behandeling. De zitting duurt 40 tot 50 minuten.
€ 74,- (Voedsel)allergietest. De zitting duurt tot 60 minuten.
€ 16,- Toeslag huisbezoek (plus reiskosten buiten Nijmegen)
€ 15,- Rapportage per 10 minuten. Het tarief voor mondelinge of schriftelijke rapportage wordt berekend naar bestede tijd.
Dagprijs: Gelée Royale & andere natuurgeneeskundige middelen.
€ 10,- Borg therapiedoosje en pincet

Bovenstaande tarieven zijn vrijgesteld van Btw en onder voorbehoud van wijzigingen.


Betaling

U ontvangt de factuur per e-mail en betaalt deze binnen twee weken. De factuur kunt u ter vergoeding aanbieden aan uw verzekeraar. Op uw verzoek vermeldt de factuur uw verzekeringsnummer of uw geboortedatum, zodat u herkenbaar bent in de administratie van de zorgverzekeraar.
Voor uw behandeling is tijd en ruimte gereserveerd. Mocht u verhinderd zijn laat het tijdig weten. Afspraken die, om welke reden dan ook, tenminste 24 uur voor aanvang zijn geannuleerd worden niet in rekening gebracht. Het no-show tarief bedraagt € 29,- plus eventuele kosten van de reservering van behandelruimte of een vervoersmiddel.


Bankgegevens

Ten name van B.F.S.A. van Bakel te Nijmegen

IBAN: NL78 ASNB 0950 0488 95

BIC: ASNB NL21

Kvk

09 19 14 46


Powered by: Grav
This site was last updated on
 2020, April 30
All text & images © 2016 Anna Logos