MERIDIAANTHERAPIE
M 06 20 49 15 87
anna@annalogos.nl


Vragenlijst ingevuld en dan?

Na een vraaggesprek en lichamelijk onderzoek worden de kleuren geplaatst. Bij de definitieve plaatsing worden de kleuren vastgezet met een - op allergieën getest - pleistertje. Vaak zijn er tien tot veertien pleistertjes. De kleuren blijven meestal vierentwintig uur op de huid. Dit is de tijd die nodig is om elk orgaan van de in balans gebrachte en geordende levensenergie te voorzien. Het verdient aanbeveling op de dag van de behandeling geen lotions of crêmes te gebruiken. Zeep beïnvloedt de plantenkleuren en het gebruik ervan is daarom tijdens het dragen van de kleuren af te raden. Reken op tenminste 24 uur niet baden of douchen met zeep.


Hoe lang en hoe vaak is behandeling nodig?

De behandeling zelf duurt een half uur, soms wat langer. Te rekenen is op een behandelperiode van minimaal vier tot zes weken. Het lichaam heeft deze tijd nodig om de herinnering aan de lichaamseigen balans te verankeren. Een gemiddeld aantal behandelingen bij niet-chronische aandoeningen is zes tot acht. Dat is uit te strijken over drie maanden. Soms is met langere tussenpozen behandeling nodig.


Powered by: Grav
This site was last updated on
 2021, March 24
All text & images © 2016 Anna Logos