MERIDIAANTHERAPIE
M 06 20 49 15 87
anna@annalogos.nl


Vergoeding, Tarieven, Betaling, Bankgegevens, Kvk


Vergoeding

De meeste zorgverzekeraars vergoeden de door mij gegeven behandelingen zonder eigen risico geheel of gedeeltelijk uit de aanvullende verzekering voor complementaire zorg of 'alternatieve behandelwijzen'. Dat komt omdat ik de opleiding fysiotherapie heb afgerond en me daarna heb gespecialiseerd in de meridiaan- en reflexzônetherapie, én lid ben van de beroepsorganisatie NWP. Meridiaantherapie valt zowel onder natuurgeneeskunde als onder acupunctuur.

Raadplegen zorgverzekeraar

De zorgverzekeraar geeft informatie over het bedrag van de vergoeding. Vooraf raadplegen voorkomt verrassingen achteraf. Wanneer je contact opneemt met de zorgverzekeraar vraagt deze naar de AGB codes. Om misbruik te voorkomen zijn deze codes van de website verwijderd. De codes zijn bij mij op te vragen.

Tarieven

€ 47,- Consult / behandeling. De zitting duurt 30 tot 40 minuten.
€ 29,- De zitting duurt tot 20 minuten.
€ 65,- 1e zitting en per verlengd consult / behandeling. De zitting duurt 40 tot 50 minuten.
€ 74,- (Voedsel)allergietest. De zitting duurt tot 60 minuten.
€ 16,- Toeslag huisbezoek (plus reiskosten buiten Nijmegen) Deze toeslag vervalt voorlopig voor adressen in Nijmegen.
€ 15,- Rapportage per 10 minuten. Het tarief voor mondelinge of schriftelijke rapportage wordt berekend naar bestede tijd.
Dagprijs: Gelée Royale & andere natuurgeneeskundige middelen.
€ 10,- Borg therapiedoosje en pincet.

Rekenvoorbeeld:
Een behandelreeks bestaat bijvoorbeeld uit zes zittingen. Een schatting van het totaalbedrag voor de therapie is dan € 300,-

Bovenstaande tarieven zijn vrijgesteld van Btw en onder voorbehoud van wijzigingen.


Betaling

De factuur, verzonden per e-mail, is te betalen binnen twee weken. De factuur is vervolgens ter vergoeding aan te bieden aan de zorgverzekeraar. Op je verzoek vermeldt de factuur het verzekeringsnummer of je geboortedatum, zodat je herkenbaar bent in de administratie van de zorgverzekeraar.
Voor je behandeling is tijd en ruimte gereserveerd. Mocht je verhinderd zijn laat het tijdig weten. Afspraken die, om welke reden dan ook, tenminste 24 uur voor aanvang zijn geannuleerd worden niet in rekening gebracht. Het no-show tarief bedraagt € 29,-, plus € 16,- bij een thuisbehandling.


Bankgegevens

Ten name van B.F.S.A. van Bakel te Nijmegen

IBAN: NL78 ASNB 0950 0488 95

BIC: ASNB NL21

Kvk

09 19 14 46


Powered by: Grav
This site was last updated on
 2021, March 24
All text & images © 2016 Anna Logos