Anna Logos publiceert.
De taal varieert.

Fictie en non-fictie.
Wetenschappelijk en artistiek.
Mondiaal en lokaal.
Tekst en beeld.
Verwijzingen van en naar andere media.

Actuele thema's met historische lading.
Inventies met toekomstperspectief.
Abstracties en intuïties.
Theorieën en ontregelingen.
Concepties en bevallingen.


De publicaties zijn van de hand van architect, auteur, educator en therapeut Brigitte van Bakel (1960).
Anna Logos is opgericht in 2016.
Publicaties van oudere datum zijn evenwel opgenomen, soms zelfs opnieuw uitgegeven.

Powered by: Grav
This site was last updated on
 2023, December 5
All text & images © 2018 Anna Logos